Startup-modellen - Eric Ries

Startup-modellen

By Eric Ries

  • Release Date: 2018-01-20
  • Genre: Management & Leadership

Description

Genom att tänka mer som en startup kan alla organisationer driva innovation och bygga långsiktig framgång. Med sin tidigare bok "The lean startup" revolutionerade Eric Ries startup-världen med en tydlig metod för att framgångsrikt starta och driva moderna företag. Begrepp som MVP och pivotera tog plats i alla entreprenörers vokabulär. Med Startup-modellen vänder sig Eric till verksamheter av alla storlekar – inte bara växande startups utan även etablerade organisationer, såväl privata som offentliga och icke-vinstdrivande. Eric Ries utgår ifrån erfarenheter av sitt förändringsarbete både i startup-världen och på era av världens största företag.