‎⁨مانیفست کنفدراسیون ایران - سوشیانت

‎⁨مانیفست کنفدراسیون ایران

By سوشیانت

  • Release Date: 2018-11-09
  • Genre: Politics & Current Events

Description

مانیفست کنفدراسیون ایران؛ نقشه‌راهی برای رهایی ملی، جنسیتی و طبقاتی