Kunskap och information - Jessica Frazier, Erica Benner, Iain Martin, Claire Lehmann, Brendan O'Neill, Michael Goodman, Janne Haaland Matlary, Mariano Sigman, Martin Ingvar, Richard Miles, John Hemming, Nathan Shachar, Gill Bennett, Mark Plotkin, Simon Mayall, Elisabeth Kendall, Maria Borelius, David Goodhart, Andrew Keen, Fraser Nelson, Nicholas Carr, Adrian Wooldridge, Peter Frankopan, M. Antoni J. Ucerler, Peter Burke, Christopher Coker, Suzana Herculano-Houzel & Mark Pagel

Kunskap och information

By Jessica Frazier, Erica Benner, Iain Martin, Claire Lehmann, Brendan O'Neill, Michael Goodman, Janne Haaland Matlary, Mariano Sigman, Martin Ingvar, Richard Miles, John Hemming, Nathan Shachar, Gill Bennett, Mark Plotkin, Simon Mayall, Elisabeth Kendall, Maria Borelius, David Goodhart, Andrew Keen, Fraser Nelson, Nicholas Carr, Adrian Wooldridge, Peter Frankopan, M. Antoni J. Ucerler, Peter Burke, Christopher Coker, Suzana Herculano-Houzel & Mark Pagel

  • Release Date: 2021-04-19
  • Genre: Social Science

Description

Vi har kommit långt från de religioner, myter och grundarberättelser som lade grunden till människans tidiga förståelse av världen och allting i den, och våra kunskaper har på senare tid ökat exponentiellt. I den här boken diskuterar ledande forskare inom konst och vetenskap hur kunskap och information har bevarats och förmedlats i historien, vilket leder oss fram till dagens digitala tidsålder och de många utmaningar som den ställer oss inför, inte minst beträffande våra persondata. Kommer vårt informationssamhälle, under växande spänning mellan en kunskapselit och dem som känner sig utestängda från offentlig diskussion och beslutsfattande, liksom under ökad friktion om tolkningsfrihet och yttrandefrihet i den akademiska världen, att bli en upplysningstid eller går vi in i en ny mörk tid för kunskapen? Texterna i den här illustrerade antologin härrör från det internationellt välrenommerade Engelsbergsseminariet 2018. Huvudredaktörer är Kurt Almqvist och Mattias Hessérus.