ایران آزاد - Nima Shahsavari & نیما شهسواری

ایران آزاد

By Nima Shahsavari & نیما شهسواری

  • Release Date: 2022-05-12
  • Genre: Political Science

Description

کتاب ایران آزاد

اثر نیما شهسواری

کتاب شعر ایران آزاد شعر بلندی است از نیما شهسواری

ایران آزاد از گذشته تا آینده ایران می‌گوید

از آزادی از رهایی ایران از به بند در آمدن هشتاد میلیون ایرانی

ایران آزاد شعری است برای رهایی از بند ظلمت