Konsten att sluta älska - Erik Dahlén

Konsten att sluta älska

By Erik Dahlén

  • Release Date: 2013-04-21
  • Genre: Poetry

Description

Boken utgörs av en dikt med 127 verser uppdelade i fyra kapitel. "Varför vi våndas", "vems var valet", "Vidare vi vandrar" och "Vännerna visar vägen". Í boken får man följa två personer som genom ett förhållande får lära sig om konsten att sluta älska. Brödtexten är skriven på vanlig diktform med slutrim och ospecifierat antal stavelser. Vid några tillfällen kommer kommentarer från andra personer och dessa är då i andra diktformer, exempelvis sonett, limerick, haiku osv.