داستانهای سیاه - Nima Shahsavari & نیما شهسواری

داستانهای سیاه

By Nima Shahsavari & نیما شهسواری

  • Release Date: 2022-05-12
  • Genre: Political Science

Description

کتاب شعر داستانهای سیاه

اثر نیما شهسواری

کتاب شعر داستانهای سیاه مجموعه‌ای از اشعار بلند نوشته‌ی نیما شهسواری است

داستانهای سیاه شامل چهارده عنوان شعر بلند است

مضامین این شعرها پیرامون باور به جان آزادی برابری، نقد قدرت خدا ادیان و ... است